Psychological Assessments

In Danish

Yale-Brown skala til vurdering af tvangstanker og tvangshandlinger hos børn og unge (CY-BOCS) – download

In English

The Screen for Child Anxiety Related Disorders (SCARED)